Evert Johansson har avlidit

  • 19 aug 2023

Evert Johansson, född 1929, var ordförande i BSOK 1954–1963, alltså i tio år. Så länge har ingen annan haft uppgiften. Nu finns inte Evert med oss längre, han somnade in 11 augusti.

Evert växte upp i Baståsen norr om Bredaryd och var bygden trogen hela sitt liv. Han invaldes som medlem i BSOK 1949 och var då drygt 20 år. Redan tre år senare kom han med i styrelsen som vice sekreterare i två år. 1954 tog han över ordförandeskapet efter Erik Andersson och blev därmed klubbens tredje ordförande.

Lugn och noggrannhet präglade Evert. Han hade många uppdrag efter ordförande-perioden och han ingick i OL-sektionen (64–72), Revisor (71–76), Ungdomssektionen (73–79), Tips- och Motionssektionen (81–91), Trivselsektionen (92–95) och Skid- och Motionssektionen (96–99). Han var också med i valberedningen i 14 år uppdelat på tre perioder.

Som orienterare blev Evert allt bättre ju äldre han blev. Åren som oldboys – eller veteran – resulterade i många framgångar och tre gånger var han var han bland de tio bästa i SSM med brons 1964 som den bästa. Han erövrade totalt 31 DM-plaketter, fördelat på 14 guld, 9 silver och 8 brons. Merparten av plaketterna, 16 stycken, tog han i budkavle där han allt som oftast var ett säkert kort. Han var också med i klubbens första 10-milalag 1965 och även året efter då BSOK blev 17:e, vilket fortfarande är klubbrekord.

Han gjorde en SM-start och det var i budkavle 1962 då Mats Nord sprang nattsträckan och Ragnar Collryd sista sträckan. Evert vann också många klubbmästerskap, noga räknat 34.

Evert, som skulle fyllt 94 år i september, tillhör definitivt de stora namnen i BSOK-historiken.

/ Sölve Andersson