Ekonomi

Ekonomi

 

På dessa sidor hittar du information om klubbens ekonomi. Ansvaig för klubbens ekonomi är styrelsen och de hanterar klubbens ekonomi löpande under året. Detta sköts av kassören och regleras av den budget som medlemmarna beslutar om vid klubbens årsmöte varje år.

Klubbens intäkter består bland annat av:

 • Medlemsavgifter
 • Överskott vid tävlingar
 • Sponsorintäkter
 • Försäljning av lotter, julkalendrar mm.

Klubbens utgifter består bland annat av:

 • Resor till tävlingar
 • Lägerkostnader
 • Tävlingsavgifter
 • Underhåll av klubbstugan
 • Kartor
 • Utrustning (Sportident, dator, utskrifter mm)
 • Förbundsavgifter

Har du frågor eller funderingar kring klubbens ekonomi? Kontakta kassören eller någon i styrelsen. Kontaktuppgifter hittar du här.

BSOK Ekonomiska regler 2024