Nyheter

Jukola 2010?

  • 28 nov 2009

Det kan verka väldigt avlägset... men i sommar är det Jukola igen! Det har kommit en fråga från några som försöker anordna resa med flyg till Jukola.

OL-statistik.

  • 12 nov 2009

Nu är OL-historiken kompletterad med årets aktivitetssiffror.

Studiecirklar i vinter

  • 6 nov 2009

I vinter kommer vi att arrangera studiecirklar om orienteringsteknik för alla ungdomar HD12 och uppåt.

Väskbeställningar

  • 1 nov 2009

Nu finns de sista väskorna för leverans i klubbstugan. Några var tillrättade från första beställningen och några nybeställda.