OL-träning 14/6

  • 12 jun 2022

På tisdag är det träning på nyritad karta.

Vägvisning från vägen mellan Bröttjestad och Bredaryd. Parkering sker på västra sidan om ”Bröttjestadvägen” och samlingen på den östra sidan av vägen. Då det är svårt med parkeringsmöjligheter så ber vi er samåka. Parkering kommer ske på en smal skogsbilväg, därför blir det svårt att komma ut tidigare än den första bilen som kör in på vägen. Om ni har bråttom hem finns det ett fåtal parkeringsplatser på den östra sidan av vägen. Träningen består utav vanlig ol-bana av medeldistanskaraktär. Kartan är nyritad på ett område där det för flera år sedan arrangerades Julruschen.

Skala 1:5000 och ekvidistans 2,5 m

Hjärtligt välkomna!

 

Mvh Fidde