Breddbudkaveln 17/6

  • 15 jun 2021

Nu är lagen uttagna! Det ska bli varmt väder på torsdag så ladda med vätska under dagen.

Lag A) Carina Svensson
          Maria Andersson
          August Grahn
          Anton Gunnarsson
          Martin Hammö Wennerholm
          Gustav Ohlin

Lag B) Katarina Östberg
           Filip Broling
           Mio Hammö
           Tuva Nylund
           Kenneth Waltersson
           Arne Andersson

Lag C) Sölve Andersson
           Mats Nylund
           Stina Andersson
           Sofia Skörde
           Clara Samuelsson 
           Magnus Trofast

Samling AOKs klubbstuga Bygget
Start Gemensam start 18.00. Tävlingsinformation 17.50.
Karta Byggetkartan 1:7500
Regler 4-8 löpare i varje lag, max 20 löpare per klubb.
Tävlingstid är 2 timmar.
4 banor: 2,6 km vit, 3,6 km gul, 4,4 km violett, 6,2 km
violett, bana 1 och 2 A4-format, bana 3 och 4 A3.
4 kartor (en av varje bana) till varje lag.
Löpare får ej springa samma bana två gånger.
Växling sker med karta, lagen kan alltså bara ha 4 löpare
ute samtidigt på varsin bana.
Varje löpare har sin egen SI-pinne.
Segrare är de som samlat flest km vid tävlingens slut.
Löpare som kommer i mål efter kl, 20.00 får ej räkna den
banan.
Information Anders Kristoffersson kr.anders@telia.com 070-3918841
Välkomna