Utdrag ur belastningsregistret

  • 12 mar 2021

Efter direktiv från Riksidrottsförbundet så ska alla i en förening som har hand om barn och ungdomsverksamhet visa upp ett utdrag ur belastningsregistret för klubbens ordförande.

Blankett finns att hämta på Polismyndigheten

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/

Ifyllt formulär skickas till polisen och när du fått utdraget hemskickat visar du upp det för ordförande Maria Andersson. Detta ska göras en gång om året och började gälla 1/1-2020. Så var snäll att fixa detta allihopa!