Långpass 17/1

  • 15 jan 2021

På söndag 17/1 springer vi ett långpass från Blåsippekullens naturreservat i gamla Åminne.

Samling vid parkeringen kl. 10.30. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Blir vi fler än 8 personer delar vi in oss i mindre grupper. Ta med egen vätska Kartan är från 1978 så var beredd på överraskningar!