Nissadalsträning v.17

  • 20 apr 2020

Nissadalsträning i Burseryd. Samlingsplats: Infarten till skjutbanan i Hult, strax öster om Burseryd. Kontroller finns utsatta från torsdag 23/4 kl. 13.00 till söndag 26/4 kl. 13.00.

Nissadalsträning Burseryd v.17

Samlingsplats: Infarten till skjutbanan i Hult, strax öster om Burseryd. https://maps.app.goo.gl/KaHu1oE75ykVro3MA 

Kontroller finns utsatta från torsdag 23/4 kl. 13.00 till söndag 26/4 kl. 13.00. blandat stora och små kontroller utan nummermärkning

Kartor kan skrivas ut på https://veckansbana.se/, det finns 10 kartor av varje bana för utlåning vid samlingsplatsen.

Skala 1:7 500.

Banor:

2 km vit

3 km gul

5 km gul

4 km orange

3,5 km violett

6 km violett

 Kontaktperson: Andreas Petersson 070-547 23 59

 Välkomna!

Burseryds IF