OL-träning 9/4

  • 7 apr 2019

På tisdag 9/4 är de OL-träning vid High Chaparral. Samling vid infarten till campingen. Start mellan 17.30 - 18.30.

Barn och ungdomar har gemensam avresa från klubbstugan 17.30 eller samlas på plats 17.50. Moment-bana med höjdkurveförståelse för de äldre. Alla är välkomna!