Ungdomsträning, onsdag 25 augusti

  • 21 aug 2016

vid Gnosjö FK:s klubbstuga

Ungdomsträning på onsdag 24/8 från Gnosjö FK klubbstuga på Fritidsvägen vid röd skärm.

Start kl 17,30. Ungdomar start 18,00. Samåkning från BSOKs klubbstuga som vanligt 17,30.

Korridororientering enl. denna anvisning

//Stefan Svensson 072-7229318