Glöm inte registrera era Ravelliordrar

  • 29 maj 2016

En påminnelse om att tisdagen den 31 Maj är sista dagen att lägga era ordrar på vår Ravelliförsäljning. Är det någon som har problem får ni maila eller ringa mig för hjälp. Är det någon ytterligare i klubben (som inte sedan tidigare fått katalog och information) som vill lägga en order går det bra att gå in på www.Ravelli.se och titta i katalogen och därefter maila er order till mig. Maria Auselius