OL-Träning onsdag 30/3

  • 28 mar 2016

OL-teknik träning för ungdomar och övriga,

Samlingsplats Annebergsbadet (parkeringen). 17,30-18,30.

Ungdomarna samlas som vanligt 17,30 vid klubbstugan för samåkning eller på plats 17,45.

 

Denna kväll nöter vi kompass teknik. Förbered er genom att läsa på nedan.

 

Vad tränar jag:

 Riktningsorientering med hjälp av kompassen är förmågan att springa en sträcka mellan två punkter i skogen som man inte kan se emellan. Hur använder du din kompass idag? Använder du (tumkompass) kompassens linjalkant  längs sträckan som ska springas eller läggs spetsen på tumkompassen där du är och låter den peka mot nästa orienteringspunkt eller blandar du dessa 2 metoder. Hur långt är 100m på tallhed och hur långt är 100m i starkt kuperad terräng?

 Hur gör jag:

 Du tänker efter vilken metod du brukar använda dig av och om du använder kompassen på ett optimalt sätt. Kan man använda sig av båda metoderna och i i så fall i vilka sammanhang passar den ene respektive den andra bäst. Tänka på att lyfta blicken långt fram i terrängen och fokusera på någon punkt, t ex ett träd som gör att du lättare kan hålla riktningen när du springer. När du närmar dig din terrängpunkt så tittar du på kompassen igen och gör om samma sak igen med höjd blick och ny hållpunkt. Du ska också jobba med avstånds bedömningen, hur långt ska jag springa och hur långt har jag kvar mm. I detaljfattiga områden så kan du använda dig av stegning. Annars kan andra terräng detaljer användas som t ex en bäck man ska passera om terrängen erbjuder det. Jobba med känslan; hur långt är det mellan kontrollerna 50m, 100m, 300m. Har du en sträcka mellan två platser hemma i din närmiljö som du kan hänga upp känslan och avståndet på så kanske det blir lättare.