Bli BSOK-fadder!

  • 23 feb 2014

Åt våra nya ungdomar och deras familjer

Bredaryds SOK kommer under året att prova på att ha en fadderverksamhet för våra nya ungdomar och deras familjer. Tanken är att vi vana orienterare blir faddrar och det innebär att vi:
• Ser detta barnet lite extra
• Hjälper till och informerar om nyheter och aktiviteter som sker i klubben
• Stöttar ute på tävlingar m.m.
Ni som kan tänka er att ställa upp som fadder meddelar mig så snart som möjligt. Via ungdomsledarna så tilldelas barnen en fadder. Det är givetvis frivilligt att ha en fadder eller inte. Vi har redan några anmälda så tveka inte du med att ställa upp!
Carina Svensson, 070-2588031